OM OSS

Båt- og Oppdrettservice AS ligger gunstig lokalisert ved Hasseløysundet i Averøy kommune. Virksomheten ble etablert i 1989 som service-reparasjonsverksted hovedsakelig rettet mot fiske- og oppdrettsnæringen. 

Båt- og Oppdrettservice AS har i årene som er gått siden 1989 vært gjennom en rask og positiv utvikling. Vårt endelige mål er på ingen måte nådd, men gjennom fortsatt satsing på kvalitet, fleksibilitet og riktig pris ser vi med optimisme på fremtiden.

ANSATTE

Fra en forsiktig start i 1989 med to ansatte og forholdsvis beskjedne forhold, har virksomheten stadig utviklet seg. Foruten daglig leder Odd Inge Gjetøy har Båt- og Oppdrettservice AS pr. i dag 10 ansatte hvorav en i administrasjonen. Samtlige verkstedansatte har lang og allsidig praksis både hos Båt- og Oppdrettservice AS og ved andre verksteder innen samme bransje. 

Båt- og Oppdrettservice AS har vel kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring innen hydraulikk, som er et av våre spesialområder. De har også solid erfaring innen hele spekteret av ny-installasjoner, reparasjoner og ombygginger.