LIFT

For å sikre og lette arbeidet, samt å bedre tilkomsten ved for eksempel malingsarbeide og annet arbeide i høyden, har Båt- og Oppdrettservice AS 2 stk selvgående personlifter.

2 stk. Genie Z85